PROJEKTI

REKONSTRUKCIJA DJEČJEG VRTIĆA IVANIĆ – GRAD, OBJEKT TRATINČICA, POSAVSKI BREGI

Program Ruralnog Razvoja (2)

Naziv projekta:

Rekonstrukcija Dječjeg vrtića Ivanić-Grad, objekt Tratinčica, Posavski Bregi

Grad Ivanić-Grad je 10. siječnja 2019. godine potpisao Ugovor o financiranju za projekt Rekonstrukcije Dječjeg vrtića Ivanić-Grad, objekt Tratinčica, Posavski Bregi. Sredstva su dodijeljena iz Natječaja za tip operacije 7.4.1. “Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”, a za prijavu i provedbu projekta odgovorna je Razvojna agencija IGRA.

Cilj projekta:

Ulaganjem u rekonstrukciju i opremanje dječjeg vrtića želi se ostvariti organizirana njega, odgoj, obrazovanje i zaštita djece do polaska u osnovnu školu. Grad Ivanić-Grad konstantno bilježi potrebe za kvalitetnijim i novim vrtićkim kapacitetima, te je jasno da će se ulaganjem u rekonstrukciju postojećih objekata povećati kvalitetu smještaja, olakšati rad i odgoj djece u samom objektu, ali i stvoriti uvjete za povećanje broja korisnika.

Očekivani rezultati:

Povećanje iskoristivosti kvadrature prostorija za predškolsku naobrazbu, te povećanje broja polaznika dječjeg vrtića, povećanje i ujednačavanje kvalitete prostora za odvijanje predškolske nastave dječjeg vrtića Ivanić-Grad. Projektom se stvaraju uvjeti koji su prihvatljivi za djecu i prilagođeni njihovim potrebama. Tijekom projekta bit će uređeno i rekonstruirano 289m² zgrade dječjeg vrtića, te izgrađeno i rekonstruirano i uređeno dječje igralište u sklopu dječjeg vrtića. Realizacijom projekta Grad Ivanić-Grad planira stvoriti tri nova radna mjesta na puno radon vrijeme.

Ukupna vrijednost projekta:

  • 1.579.157,79 kuna

Itenzitet potpore:

  • 90% ukupno prihvatljivih troškova

Iznos potpore iz proračuna EU:

  • 1.111.290,98 kuna

Iznos potpore iz proračuna Republike Hrvatske:

  • 196.110,17 kn

Razdoblje provedbe projekta:

  • 18 mjeseci

Kontakt osoba za više informacija:

Tamara Mandić

 

Više o fondovima EU saznajte na: https://strukturnifondovi.hr/