16.09.2014.

Subvencija prijevoza studenata

Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada donio je Odluku o  sufinanciranju prijevoza redovnih studenata s prebivalištem na području Grada Ivanić-Grada.

Sufinancirati će se prijevoz studenata željeznicom ili autobusom u iznosu od 50 % cijene mjesečne ili polumjesečne studentske karte.

Subvencija prijevoza vrijedi za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2014. godine.

Kod prijevoza željeznicom, subvencija se odnosi na prijevoz putničkim vlakom.

Ukoliko student do mjesta studiranja ima mogućnost korištenja prijevoza vlakom i autobusom, Grad Ivanić-Grad sufinancirati će trošak prijevoza jeftinijim prijevoznim sredstvom.

Zahtjev za ostvarivanje prava na subvenciju prijevoza u novoj  akademskoj godini (2014./2015.) studenti mogu podnijeti Upravnom  odjelu za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti Grada Ivanić-Grada.

Uz zahtjev je potrebno priložiti:

1) presliku osobne iskaznice ili Potvrdu o prijavi prebivališta,

2) potvrdu visokog učilišta o redovnom upisu u tekuću akademsku godinu.

Obrazac Zahtjeva može se podići u Upravnom  odjelu za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti Grada Ivanić-Grada, Park hrvatskih branitelja 1 ili preuzeti ovdje.

Studentima kojima je pravo na subvenciju priznato u protekloj akademskoj godini (2013./2014.) isto vrijedi do 30. rujna 2014. godine.

PREUZMITE DOKUMENTE: