SERVISNE INFORMACIJE

GRADSKE USTANOVE

DJEČJI VRTIĆ IVANIĆ-GRAD
Park hrvatskih branitelja 6, 10310 Ivanić-Grad
tel: 01/2889 299
www.djecjivrtic-ivanic.hr

 

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE IVANIĆ-GRAD
Moslavačka 11, 10310 Ivanić-Grad
tel: 01/2881 689
www.pou-ivanic-grad.hr

 

MUZEJ IVANIĆ-GRADA
Park hrvatskih branitelja 6, 10310 Ivanić-Grad
tel: 01/484 05 90 mob: 099 325 84 37
e-pošta: info@muzejivanicgrada.hr