SERVISNE INFORMACIJE

RADNO VRIJEME

RADNO VRIJEME GRADSKE UPRAVE  
PONEDJELJKOM 07:30 - 16:00
UTORKOM 07:30 - 15:30
SRIJEDOM 07:30 - 15:30
ČETVRTKOM 07:30 - 15:30
PETKOM 07:30 - 15:00
RADNO VRIJEME SA STRANKAMA  
PONEDJELJKOM 07:30 - 09:30 / 10:30 - 16:00
UTORKOM 08:00 - 09:30 / 10:30 - 13:00
SRIJEDOM 08:00 - 09:30 / 10:30 - 13:00
ČETVRTKOM 08:00 - 09:30 / 10:30 - 13:00
PETKOM 08:00 - 09:30 / 10:30 - 13:00
KOMUNALNI REDAR RADI SA STRANKAMA  
RADNIM DANOM 08:00 - 09:30 / 13:30 - 15:00
PAUZA 10:00 - 10:30