GRADSKO VIJEĆE

VIJEĆNICI

 • Željko Pongrac (Koalicija HDZ, HSS, HČSP) Predsjednik Gradskog vijeća

 • Stjepan Klak (Koalicija HDZ, HSS, HČSP)Potpredsjednik Gradskog vijeća

 • Gordana Kanić (nezavisna)Potpredsjednica Gradskog vijeća

 • Ivica Levar (Koalicija HDZ, HSS, HČSP)

 • Ivica Mračić (Koalicija HDZ, HSS, HČSP)

 • Milica Piličić (Koalicija HDZ, HSS, HČSP)

 • Sanja Mahovlić Vučinić (Koalicija HDZ, HSS, HČSP)

 • Tomislav Cuvaj (Koalicija HDZ, HSS, HČSP)

 • Tomislav Kunovec (Koalicija HDZ, HSS, HČSP)

 • Željko Brezovečki (Koalicija HDZ, HSS, HČSP)

 • Borislav Kovačić (Koalicija SDP, HSLS, HSU)

 • Drago Dianek (Koalicija SDP, HSLS, HSU)

 • Igor Cepetić (Koalicija SDP, HSLS, HSU)

 • Ilija Krištić (Koalicija SDP, HSLS, HSU)

 • Maja Holub Injić (Koalicija SDP, HSLS, HSU)

 • Martin Laškarin (Hrvatski laburisti- stranka rada)

 • Krešimir Malec (HNS)