SERVISNE INFORMACIJE

UDRUGE

Naziv udruge

Adresa

Osoba za zastupanje

e-mail

AEROKLUB ''IVANIĆ – GRAD''

Kundekova 2

Ivanić - Grad

Dražen Čvorišćec

info@aeroklub-ivanic.hr

AIKIDO KLUB IVANIĆ - GRAD

Predavčeva 19

Ivanić - Grad

Drago Tole

 

AUTO KLUB ''IVANIĆ – GRAD''

Vulinćeva 32

Ivanić-Grad

Denis Žerjav

 

BICIKLISTIČKI KLUB ''IVANIĆ''

Kundekova 2

Ivanić-Grad

Mario Biršić

info@bk-ivanic.hr

BILIJAR KLUB ''GAMBLER''

Savska147

Ivanić-Grad

Milivoj Husarić

 

CENTAR ZA POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA ''KVALITETAN ŽIVOT''

Stjepana Gregorka 56

Ivanić-Grad

Katarina Ciganović

 

DRUŠTVO LJUBITELJA VRTOVA "PERUNIKA"

Majdekova 5

Ivanić-Grad

Zlatko Bublić

zbublic@net.hr

DRUŠTVO PRIJATELJA PRIRODE

Ljudevita Gaja 5

Ivanić-Grad

Sanjica Laušin

info@dpp-ivanic.hr

DVD  ŠARAMPOV DONJI

Majdekova 61

Ivanić-Grad

Kunek Siniša

 

DVD DUBROVČAK LIJEVI

Dubrovčak Lijevi

Savska 11

Ivanić-Grad

Šenica Daniel

 

DVD IVANIĆ-GRAD

Ivanićgradska 39

Opatinec

Ivanić-Grad

Kranjčec Jasminko

 

DVD TREBOVEC

Dugoselska 52

Trebovec

Ivanić-Grad

Čvorišćec Dražen

 

ELEKTRONIČKI I RAČUNALNI KLUB

Kloštranska 4

Ivanić-Grad

Ivan Sović

 

ERA VITA

Zajčićeva 24

Ivanić-Grad

Martina Orač

udruga.eravita@gmail.com

FAŠNIČKA UDRUGA ŽABA

Predavceva ulica

Ivanić-Grad

Suzana Lovrenščak

 

FOLKLORNI ANSAMBL "INSULA IVANICH"

S.Gregorka 55

Ivanić-Grad

Željka Vučinić- Jambrešić

zeljka@ivaplin.hr

GRADSKA UDRUGA UMIROVLJENIKA

IVANIĆ-GRAD

Kralja Tomislava 37 Ivanić-Grad

Željko Brezovečki

 

GRADSKA ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA IVANIĆ-GRADA

Milke Trnine 14

Ivanić-Grad

Darko Kljak

gzsuivg@net.hr

imuzina@inet.hr

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA IVANIĆ-GRAD

Vulinčeva 30

Ivanić-Grad

Matija Grdan

gradsko.drustvo.crvenog.kriza@zg.t-com.hr

HRVATSKI ČASNIČKI ZBOR IVANIĆ-GRAD

HČZ IVANIĆ - GRAD

Omladinska 30/ Belićeva 1

Ivanić-Grad

Ivan Janković

 

INFORMATIČKI KLUB NET

IVANIĆ-GRAD

Omladinska 30

Ivanić-Grad

Hrvoje Tišljar

hach251@gmail.com

KARATE KLUB MLADOST

 

Barišćeva 9

Ivanić-Grad

Krešimir Golubić

 

KICK-BOXING KLUB IVANIĆ

Milke Trnine 14

Ivanić-Grad

Ivica Spevec

 

KINOLOŠKA UDRUGA IVANIĆ-GRAD

Eduarda Babića 4

Ivanić-Grad

Žaklin Acinger –Rogić

zaklin.acinger@mps.hr

KLUB GRAĐANA I GOSPODARSTVENIKA DOMOVINSKE I ISELJENE HRVATSKE

Josipa Juraja Posilovića 2

Ivanić-Grad

Slavko Barišec

 

KLUB LIJEČENIH ALKOHOLIČARA

Kundekova 4

Ivanić-Grad

Dubravko Halar

 

KOŠARKAŠKI KLUB IVANIĆ

 

Omladinska 19

Ivanić-Grad

Igor Mužina

 

KUD ĐURO KUNDEK CAGINEC

D.Flajpana bb

Ivaničko Graberje

Matija Nevenka

nevenka.matijav@gmail.com

KUD IVANIĆ

Moslavačka 11

Ivanić-Grad

Dušanka Žanić

kud.ivanic@gmail.com

KUD OGRANAK SELJAČKE SLOGE POSAVSKI BREGI

Savska 72

Posavski Bregi

Ivan Barilić

josip.sraka77@gmail.com

KUD POSAVEC DUBROVČAK LIJEVI I TOPOLJE

Braće Radić bb, Dubrovčak Lijevi

Dejan Herceg

marko.klak55@gmail.com

KUGLAČKI KLUB ZANATLIJA

 

Milke Trnine 14

Ivanić-Grad

Milorad Mikac

 

LOVAČKA DRUŠTVO "ŠLJUKA" OPATINEC

Tarno 3

Ivanić Grad

Rašić Ivica

 

LOVAČKA UDRUGA POSAVINA

Braće Radića 24

Dubrovčak Lijevi

Ivica Martinek

 

LOVAČKO DRUŠTVO „FAZAN“ TOPOLJE

 

Vulinčeva 113

Ivanić Grad

Rom Rudolf

 

LOVAČKO DRUŠTVO „PREPELICA“ IVANIĆ-GRAD

Vulinčeva 29

Ivanić-Grad

Damir Binički

 

MAKETARSKI KLUB „DRAGUTIN BALZERANO“

Omladinska 30

Ivanić-Grad

Darko Zajčić

 

MUŠKI KOMORNI ZBOR POSAVAC

Moslavačka 11

Ivanić-Grad

Silvestar Celenić

celenic@gmail.com

MUŠKI RUKOMETNI KLUB IVANIĆ

 

Dolanec bb/ Kundekova 2

Ivanić-Grad

Javor Bojan Leš

 

ODBOJKAŠKI KLUB IVANIĆ

Milke Trnine 14

Ivanić-Grad

Snježana Dojder

 

ODRED IZVIĐAČA DABAR

Rudarska 1

Ivanić-Grad

Sebastijan Čopković

oidabar@gmail.com

OLDTIMER KLUB IVANIĆ-GRAD

Stjepana Gregorka bb

Ivanić-Grad

 

info@otk.ivanic-grad.hr

PLESNI CENTAR „KARIZMA“ IVANIĆ-GRAD

Savska ulica 100/1

Ivanić-Grad

Lejla Bjedov

 

 

PLESNI CENTAR ''INTERNATIONAL''

Franje Jurinca 102

Ivanić-Grad

Tihomir Ciglar

 

PRIJATELJI BAŠTINE-AMICI HEREDITATIS

Školska 12

Ivanić-Grad

Katarina Magić Koščević

prijatelji.bastine@gmail.com

 

PUHAČKI ORKESTAR POSAVAC IVANIĆ-GRAD

Eduarda Babića 4

Ivanić-Grad

Božidar Mužina

orkestar.ivanic@gmail.com

PUSTOLOVNO EKSPEDICIJSKI KLUB „U DIVLJINI“

Vulinćeva 52

Ivanić-Grad

Inga Preskar

aec.intothewild@gmail.com

RADIO KLUB IVANIĆ

 

Omladinska 30

Ivanić-Grad

 

9a1ceq@hamradio.hr

STRELJAČKI KLUB IVANIĆ

Kolodvorska bb

Ivanić-Grad

Željko Duh

 

STRELJAČKO DRUŠTVO FAZAN – TOPOLJE

Milke Trnine 14

Ivanić-Grad

Matija Šepec

 

ŠAHOVSKI KLUB IVANIĆ

 

Savska 33

Ivanić-Grad

Mladen Trempetić

 

ŠKOLA NOGOMETA MLADEŽI NOGOMETNOG KLUBA NAFTAŠ IVANIĆ

Vulinčeva 19A

Ivanić-Grad

Krešimir Malec

 

ŠPORTSKI KLUB “OTOK”

 

Etanska cesta 4

Ivanić-Grad

Goran Jozić

 

TENISKI KLUB IVANIĆ 92

 

Savska 23

Ivanić-Grad

Štjefen Beriša

 

TENISKI KLUB KID

Etanska cesta bb

Ivanić-Grad

Miroslav Petek

miroslav.petek@ecp.hr

UDRUGA "MAGARE"

Stjepana Gregorka 56

 Ivanić-Grad

Neven Ciganović

info@magare.org

UDRUGA "TRI RIJEKE" HPOI IVANIĆ-GRAD

Kolodvorska 44

Ivanić-Grad

Stjepan Rožić

stef.rozic@gmail.com

UDRUGA ANTIFAŠISTIČKIH BORACA I ANTIFAŠISTA GRADA IVANIĆ-GRADA

Kralja Tomislava 37 Ivanić-Grad

Borivoj Blagaj

 

UDRUGA BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA "POSAVINA"

Savska 70

Posavski Bregi

Tomica Antolić

tomica.antolic@hep.hr

UDRUGA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA IVANIĆ-GRAD

UHVIDRA

Omladinska 30

Ivanić-Grad

Ivan Mance

 

UDRUGA MLADIH BREŠKA GREDA

Gredska 2

Breška Greda

Ivanić-Grad

Bojan Kelšin

bojan.kelsin.89@gmail.com

UDRUGA MLADIH JOSIP LANG OPATINEC

Ivanićgradska 48

Ivanić-Grad

Daniel Lukar

davor.vandek@gmail.com

UDRUGA MODA MLADIH

Omladinska 11

Ivanić-Grad

Iva Šimunović

moda.mladih@gmail.com

UDRUGA OBITELJI HRVATSKIH BRANITELJA LIJEČENIH OD POSTTRAUMATSKOG STRESNOG POREMEĆAJA IVANIĆ-GRAD

Omladinska 30

Ivanić-Grad

Mladen Vidmar

 

UDRUGA PROIZVOĐAČA BUČINOG ULJA HRVATSKE

Park hrvatskih branitelja1

Ivanić-Grad

Ivan Grbić

predsjednik

 

UDRUGA RODITELJA DJECE I OSOBA S INVALIDITETOM

MALI PRINC

Majdekova 93

Ivanić-Grad

Dubravko Pavković

info@mali-princ.hr

UDRUGA SLOBODNIH SCENSKIH UMJETNIKA I STVARATELJA-USSUS

Ulica Milke Trnine 9 Ivanić-Grad

Miljenko Šimunović

mlijenko.simunovic@gmail.com

UDRUGA SLOBODNIH UMJETNIKA FORMA 2000

Moslavačka 11

Ivanić-Grad

Miljenko Šimunović

miljenko.simunovic@gmail.com

UDRUGA ŠPORTSKIH RIBOLOVACA LONJA

Hercegovačka 3

Ivanić-Grad

Tomislav Presnec

 

UDRUGA TETRAGON

Beliceva 39

Ivanić-Grad

Jadranko Pongrac

udruga.tetragon@gmail.com

UDRUGA UMIROVLJENIKA I GRAĐANA ''TREĆA DOB'' IVANIĆ - GRAD

Vulinčeva 28

Ivanić-Grad

Zdravko Miksa

 

UDRUGA VINOGRADARA I VINARA "BRENTA"

Dubrovačka 10

Ivanić-Grad

Krešimir Škrinjar

kresimir.skrinjar@zg.t-com.hr

UDRUGA VOĆARA, VINOGRADARA I VINARA ''ČIBOGAT''

Topolje, Republike 70

Ivanić-Grad

Matija Kešić

 

UDRUGA ZA DJECU, MLADE I OBITELJ "HOP-HRABROST,OSNAŽIVANJE, POTICAJ“

Krjesnice 6

Ivanić-Grad

Ana Barišec

udrugahop@gmail.com

UDRUGA ZA E – DEMOKRADCIJU EDA

Ulica ruža 41

Ivanić-Grad

Tajna Podbrežnjak

 

UDRUGA ZA PROMICANJE ZNANJA ''VOLUNTAS''

Basaričekova 11

Ivanić - Grad

Juraj Krnjević

 

UDRUGA ZA UNAPREĐENJE DRUŠTVENOG ŽIVOTA I ORGANIZACIJU SLOBODNOG VREMENA DJECE ''TVORNICA SMIJEHA''

Kralja Tomislava 25

Ivanić-Grad

 

 

UDRUGA ZA UZGOJ I ZAŠTITU MALIH ŽIVOTINJA "MALI UZGAJIVAČ

Ljudevita Gaja 9

Ivanić-Grad

Tomislav Kapitan

vbasnec@gmail.com

UDRUGA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA EKO - AGENT

Braće Radića 35, Topolje

Ivanić-Grad

Juraj Piljek

 

UDRUGA ZA ZAŠTITU PRIRODE IVANIĆ-GRAD

Dolanec 11a

Jalševec Breški

Valentin Gadža

vgadza@gmail.com

UDRUGA ZA ZBRINJAVANJE PASA MR. DOG

Braće Radića 35, Topolje

Ivanić-Grad

Juraj Piljek

 

VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA IVANIĆ-GRADA

Omladinska 30

Ivanić-Grad

Branko Petrinec

petrinec@imi.hr

VOKALNI ANSAMBL "MILKA TRNINA"

Moslavačka 1

Ivanić-Grad

Tomislav Vasari

tomislav.vasari@gmail.com

VOKALNO INSTRUMENTALNI SASTAV  “PELISTER”

Šiftarova 89

Ivanić-Grad

Jasmina Jelovčan

info@vis-pelister.hr

ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE IVANIĆ-GRAD

Omladinska 30

Ivanić-Grad

Dražen Baotić

 

ZAJEDNICA UDRUGA PROIZAŠLIH IZ DOMOVINSKOG RATA GRADA IVANIĆ-GRADA, OPĆINA KRIŽA I KLOŠTAR IVANIĆA

Omladinska 30

Ivanić-Grad

Goran Leš

zudr.ivg@zg.t-com.hr

ZLATNO DOBA - DRUŠTVO ZA PROMICANJE ZDRAVIJEG I HUMANIJEG ŽIVLJENJA

T.Ludvaića 13

Caginec

Vitomir Ćanađija

vitomir_c@yahoo.com

ŽENSKI RUKOMETNI KLUB IVANIĆ

 

Milke Trnine 14

Ivanić-Grad

Krešimir Krnjević

zrk-ivanic@zrk-ivanic.hr

www.zrk-ivanic.hr