18.06.2015.

BAGATELNA NABAVA - Poziv za dostavu ponuda

Opis predmeta nabave:

Predmet nabave je izvođenje radova na popravku pješačke staze u Posavskim Bregima, Savska ulica od kućnog broja 4 do kućnog broja 32 dužine 500 m1.

Rok izvođenja radova:

Rok izvođenja radova je 60  kalendarskih dana od dana uvođenja odabranog ponuditelja  u posao. U navedenom roku svi troškovnički radovi moraju biti završeni.

Rok za dostavu Ponuda:

03. srpnja 2015. godine do 13,00 sati, bez obzira na način dostave.

Otvaranje ponuda:

Otvaranje ponuda neće biti javno.

Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte kako dokumentaciju za dostavu ponude mogu preuzeti putem ove web stranice među dokumentima u privitku ili na adresi Naručitelja: Ivanić-Grad, Park hrvatskih branitelja 1.

Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem web stranice.

Za daljnja pitanja i pojašnjenja, svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu se javiti  Vidosavi Hrvojić, višoj referentici za poslove javne nabave i to na broj: 01-2831-377 ili putem elektroničke pošte: vidosava.hrvojic@ivanic-grad.hr .

PREUZMITE DOKUMENTE: