24.06.2015.

Saziv 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada

Sjednica će se održati dana 30.06.2015. godine (utorak) s početkom u 16,00 sati u Spomen domu Alojz Vulinec, Beliceva 1, Ivanić-Grad.

            Prije utvrđivanja konačnog dnevnog reda razmotrit će se skraćeni zapisnik sa 21. sjednice Gradskog vijeća.

            Za sjednicu Gradskog vijeća se predlaže sljedeći

D N E V N I   R E D : 

0.    Aktualni sat

 

1.   Razmatranje Financijskog izvješća i Izvješća o radu za 2014. godinu Gradske zajednice športskih udruga Grada Ivanić-Grad i donošenje Zaključka o prihvaćanju istog

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj:  Igor Mužina, tajnik Gradske zajednice športskih udruga

 

2.    Razmatranje Izvješća o radu i završnog računa Gradskog društva Crveni križ Ivanić-Grad za 2014. godinu i donošenje Zaključka o prihvaćanju istog

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj: Ivana Bajt, ravnateljica Gradskog društva Crveni križ Ivanić-Grad

 

3.    Razmatranje Financijskog izvješća i Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Komunalni centar Ivanić-Grad d.o.o. za 2014. godinu i donošenje Zaključka o prihvaćanju istog

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj: Mario Mikulić, direktor   

 

4.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene Statuta Dječjeg vrtića Ivanić Grad

predlagatelj: Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ivanić Grad

izvjestitelj: Ranka Đunđenac, ravnateljica Dječjeg vrtića Ivanić Grad

 

5.    Razmatranje prijedloga i donošenje:

a)    Zaključkaoutvrđivanjuprijedlogakandidata za imenovanje sudaca porotnika za mladež pri Županijskom sudu u Velikoj Gorici

b)   Zaključka o utvrđivanju prijedloga kandidata za imenovanje sudaca porotnika pri Županijskom sudu u Velikoj Gorici

c)    Zaključkaoutvrđivanjuprijedlogakandidata za imenovanje sudaca porotnika za mladež pri Općinskom sudu u Velikoj Gorici

d)   Zaključkaoutvrđivanjuprijedlogakandidata za imenovanje sudaca porotnika pri Općinskom sudu u Velikoj Gorici

predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanje

izvjestitelj:  Željko Brezovečki, predsjednik Odbor za izbor i imenovanje

 

6.    Razmatranje prijedloga i donošenje:

a)    Zaključka o usvajanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Ivanić-Grada za 2014. godinu i

b)   Zaključka o usvajanju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Ivanić-Grada za 2015. godinu

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelj: Mario Biršić, Viši stručni suradnik za društvene djelatnosti

 

7.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluka o sklapanju Sporazuma o suradnji na projektu razvoja telekomunikacijske infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja, prihvatljivog za financiranje iz EU fondova

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelj: Milivoj Maršić, pročelnik Upravnog odjela za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje

 

8.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o osnivanju Veleučilišta

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelj: Gordana Brcković, zamjenica gradonačelnika

 

9.     Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o autotaksi prijevozu na području Grada Ivanić-Grada

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelj: Martina Kovač Crnčec, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti

 

10. Razmatranje prijedloga  i donošenje Odluke o Povelji prijateljstva između Grada Ivanić-Grada i Grada Trilja

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelj: Martina Kovač Crnčec, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti

 

11. Razno

 

Sukladno članku 73. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada moli se  vijećnik koji je spriječen sudjelovati u radu sjednice da o tome obavijesti predsjednika Gradskog vijeća ili pročelnika upravnog odjela nadležnog za poslove Gradskog vijeća.
Svoj eventualni izostanak može opravdati na telefon 2831-360 ili 2831-362.

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Željko Pongrac, pravnik kriminalist

PREUZMITE DOKUMENTE: