12.06.2015.

Tretiranje komaraca

Zbog slabog efekta tretiranja komaraca u prethodnom terminu, novi termin tretiranja komaraca predviđen je za 15. i 16. lipnja 2015. godine.

1. PRIGRADSKA NASELJA  15.06.2015.u večernjim satima

2. GRAD IVANIĆ-GRAD 16.06.2015.u jutarnjim satima

 Tretiranje komaraca provodi se na dva načina:

 1. ADULTICIDNO - djeluje na odrasle komarce

Vozilo koje iza sebe ispušta dim, mineralno ulje ( nekada nafta) koje je nositelj insekticida (otrova)

 2. LARVICIDNO - djeluje u vodi na larve komaraca i u obliku je mikro kapsula koje se raspršuju i ne dimi se.

Mikro kapsule se otapaju u vodi i počinju djelovati tri dana nakon tretmana. 

Prostor tretiranja je max. 150m lijevo i desno od vozila,a na isti utiče vjetar, tlak zraka i temperatura zraka.

Kontrolu i nadzor kvalitete radova na dezinsekciji komaraca obavlja Hrvatski zavod za javno zdravstvo.