07.11.2015.

RJEŠENJE - o određivanju biračkih mjesta

U VI. izbornoj jedinici određuju se biračka mjesta:

Grad IVANIĆ-GRAD

 

1. Biračko mjesto broj                                              1.

IVANIĆ-GRAD - JALŠEVEC BREŠKI

DRUŠTVENI DOM U JALŠEVCU BREŠKOM, IVANIĆ-GRAD

 

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 

IVANIĆ-GRAD: BARILIĆEVA ULICA, DOLANEC, JALŠEVEČKA ULICA, JALŠEVEČKI ODVOJAK, MAREKOVIĆEVA ULICA, ZAJČIĆEVA ULICA, ZELENJAK

 

2. Biračko mjesto broj                                              2.

OPATINEC

DRUŠTVENI DOM OPATINEC, OPATINEC

 

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 

LEPŠIĆ: KOPRINEČKA ULICA, LEPŠIĆ, NOVA ULICA, ULICA BISKUPA LANGA, ULICA JAJNEK, OPATINEC: IVANIĆGRADSKA ULICA, LONJSKA ULICA, OBRTNIČKA ULICA, OPATINEC, POLJSKA ULICA, ULICA MAZNICE, ULICA MLAKA, ULICA OBRTNIČKI ODVOJAK, TARNO: TARNO

 

3. Biračko mjesto broj                                              3.

IVANIĆ-GRAD - LONJA

DRUŠTVENI DOM LONJA, STJEPANA GREGORKA BB, IVANIĆ-GRAD

 

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 

IVANIĆ-GRAD: DJEČJA ULICA, GRANIČARSKA ULICA, HERCEGOVAČKA ULICA, I ODVOJAK ULICE STJEPANA GREGORKA, II ODVOJAK ULICE STJEPANA GREGORKA, III ODVOJAK ULICE STJEPANA GREGORKA, KRIJESNICE, KUTANEC, LONJSKA ULICA, NAFTALANSKA ULICA, OBOROVSKA ULICA, OMLADINSKA ULICA 28-30 (PARNI), OMLADINSKA ULICA 21-67 (NEPARNI), PROLJETNA ULICA, ULICA SLAVKA ZALARA, ULICA STJEPANA GREGORKA

 

4. Biračko mjesto broj                                              4.

IVANIĆ-GRAD - POLJANA 1

UČENIČKI DOM, ULICA SLOBODE BB, IVANIĆ-GRAD

 

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 

IVANIĆ-GRAD: DUBROVAČKA ULICA, OMLADINSKA ULICA 0-26 (PARNI), OMLADINSKA ULICA 1-19 (NEPARNI), PARK RUDOLFA PEREŠINA, POLJANSKA ULICA, RUDARSKA ULICA, SAJMIŠNA ULICA, ULICA CVJETKA KRNJEVIĆA, ULICA FRANJE MOGUŠA, ULICA FRANJE PLEVANJAKA, ULICA IVANA ŠVEARA, ULICA JOSIPA JURAJA POSILOVIĆA, ULICA JOSIPA KELŠINA, ULICA KARLA MATICE, ULICA SLAVE SAJKO, ULICA SLOBODE, ULICA STJEPANA ŠKRINJARA, ULICA VLADIMIRA RUBETIĆA

 

5. Biračko mjesto broj                                              5.

TREBOVEC

DRUŠTVENI DOM TREBOVEC, TREBOVEC

 

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 

TREBOVEC: DUGOSELSKA ULICA, LUKAČKA ULICA, NAFTAPLINSKA ULICA, OBOROVSKA ULICA, OCTENJAČKA ULICA, ODVOJAK OBOROVSKE ULICE, ŠEPEČKA ULICA

 

6. Biračko mjesto broj                                              6.

POSAVSKI BREGI

DRUŠTVENI DOM POSAVSKI BREGI, POSAVSKI BREGI

 

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 

POSAVSKI BREGI: DUGOSELSKA ULICA, GORENCI, KATANCI I, KATANCI II, POLAKI, SAVSKA ULICA, SETINJE, ULICA KECERIN STJEPANA, ZAKLEPICA: ZAKLEPICA

 

7. Biračko mjesto broj                                              7.

GREDA BREŠKA

DRUŠTVENI DOM GREDA BREŠKA, GREDA BREŠKA

 

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 

GREDA BREŠKA: DUGOSELSKA ULICA, GREDSKA ULICA, PETRINSKA ULICA, ŠKULCEVA ULICA, ŠEMOVEC BREŠKI: DUGOSELSKA ULICA, PREDRAGOVA ULICA, ZELINA BREŠKA: ČRETNA ULICA, DUGOSELSKA ULICA, LILSKA ULICA, OBRTNIČKA ULICA, TURČIĆEVA ULICA, ZELINSKA ULICA

 

8. Biračko mjesto broj                                              8.

LIJEVI DUBROVČAK

STARA ŠKOLA, LIJEVI DUBROVČAK

 

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 

LIJEVI DUBROVČAK: BELOŠEVA ULICA, BRCKOVIĆEVA ULICA, GREGČEVIĆEVA ULICA, I SAVSKI ODVOJAK, II SAVSKI ODVOJAK, III SAVSKI ODVOJAK, KLEKOVA ULICA, POSILOVIĆEVA ULICA, SAVSKA ULICA, ŠKRAMIĆEVA ULICA, ULICA BRAĆE RADIĆ, VUGINA ULICA, ŽIDAKOVA ULICA, TOPOLJE: ANDRUZINA ULICA, BABIĆEVA ULICA, RODIĆEVA ULICA, ULICA BRAĆE RADIĆ, VUKOVIĆEVA ULICA

 

9. Biračko mjesto broj                                              9.

PREROVEC

DRUŠTVENI DOM PREROVEC, PREROVEC

 

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 

PREROVEC: PREROVEC

 

10. Biračko mjesto broj                                              10.

PREČNO

DRUŠTVENI DOM PREČNO, PREČNO

 

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 

PREČNO: PREČNO

 

11. Biračko mjesto broj                                              11.

CAGINEC

DRUŠTVENI DOM CAGINEC, CAGINEC

 

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 

CAGINEC: MIRNI KUTIĆ, OBRTNIČKA ULICA, ODVOJAK PAVLA JELIĆA, OMLADINSKA ULICA, POLJSKA ULICA, RATKOVIĆEV PUT, SELSKA ULICA, ULICA DRAGUTINA FLAJPANA, ULICA JELA, ULICA MARTINA TUŠEKA, ULICA PAVLA JELIĆA, ULICA TOME LUDVAIĆA, ZAGREBAČKA ULICA, IVANIĆ-GRAD: PRKOS, TOMIĆEVA ULICA, TRATINSKA ULICA, ULICA 65. BATALJUNA ZNG 114-166 (PARNI), ULICA 65. BATALJUNA ZNG 97-173 (NEPARNI), ULICA BRAĆE KALČIĆ

 

12. Biračko mjesto broj                                              12.

GRABERJE IVANIĆKO

DRUŠTVENI DOM GRABERJE IVANIĆKO, ZAGREBAČKA UL. BB, GRABERJE IVANIĆKO

 

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 

DEREŽANI: DEREŽANI, GRABERJE IVANIĆKO: BRDSKA ULICA, DEANOVEČKO  BRDO, GRABERSKO BRDO, KRIŠKA ULICA, MOSLAVAČKA ULICA, NAFTAPLINSKA ULICA, PETICA, POLJSKA ULICA, REBRO, STANKOVAČKA ULICA, ŠENOINA ULICA, TESLINA ULICA, ULICA PAVLA PAVUNIĆA, VATROGASNA ULICA, ZAGREBAČKA ULICA

 

13. Biračko mjesto broj                                              13.

ŠUMEĆANI

DRUŠTVENI DOM ŠUMEĆANI, ŠUMEĆANI

 

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 

ŠUMEĆANI: BETLEHEMSKA ULICA, IVANIĆGRADSKA ULICA, SLATINSKA ULICA, STAKLENA ULICA, TRIJEMSKI BRIJEG, VINOGRADSKA ULICA, VUČINIĆEVA ULICA

 

14. Biračko mjesto broj                                              14.

DEANOVEC

DRUŠTVENI DOM DEANOVEC, DEANOVEC

 

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 

DEANOVEC: DEANOVEC, ULICA DRAGUTINA KOCMANA, ULICA IVANA HORČIČKE, ULICA JOSIPA BADALIĆA, ULICA JOSIPA COBOVIĆA

 

15. Biračko mjesto broj                                              15.

IVANIĆ-GRAD - ŠARAMPOV GORNJI 1

O.Š."STJEPANA BASARIČEKA", UL. MILKE TRNINE BB, IVANIĆ-GRAD

 

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 

IVANIĆ-GRAD: BELICEVA ULICA, CVJETNA ULICA, GARJEVIČKA ULICA, KLOŠTRANSKA ULICA, MAROFSKI PUT, PREDAVCEVA ULICA, RIBNJACI, ULICA ANTUNA ACINGERA, ULICA LJUDEVITA GAJA, ULICA MILKE TRNINE, ULICA STJEPANA RADIĆA, ZVONAREVO, ŽERAVINEC

 

16. Biračko mjesto broj                                              16.

IVANIĆ-GRAD - ŠARAMPOV GORNJI 2

SPOMEN DOM "A. VULINCA" - I. KAT, BELICEVA 1, IVANIĆ-GRAD

 

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 

IVANIĆ-GRAD: ANDIGOLSKA ULICA, CAGINEČKA ULICA, CUNDIĆEVA ULICA, DALMATINSKA ULICA, ETANSKA CESTA, GARIĆGRADSKA ULICA, GRABERSKA ULICA, JOHOVEČKA ULICA, KOPČIĆKA ULICA, KRIŠKA ULICA, MOSTARSKA ULICA, NAFTAPLINSKA ULICA, PETARI, ŠINTROVI, TANDARIĆEV PUT, ULICA 65. BATALJUNA ZNG 18-112 (PARNI), ULICA 65. BATALJUNA ZNG 13-95 (NEPARNI), ULICA FRANJE JURINCA, ULICA MATIJE GUPCA, ŽITNA ULICA

 

17. Biračko mjesto broj                                              17.

IVANIĆ-GRAD - CENTAR 1

MALA SALA PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA, MOSLAVAČKA 11, IVANIĆ-GRAD

 

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 

IVANIĆ-GRAD: BASARIČEKOVA ULICA, DEŽELIĆEVA ULICA, KUNDEKOVA ULICA, MAZNICA, PODGRAĐE, POKUPSKA ULICA, TRG VLADIMIRA NAZORA, TVRĐAVSKA ULICA, ULICA JOSIPA BADALIĆA, ULICA KREŠIMIRA IV, ULICA RUŽA

 

18. Biračko mjesto broj                                              18.

IVANIĆ-GRAD - CENTAR 2

DOM UMIROVLJENIKA, UL. KRALJA TOMISLAVA BB, IVANIĆ-GRAD

 

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 

IVANIĆ-GRAD: GODRIJANOV PUT, MAJDEKOVA ULICA 0-18 (PARNI), MAJDEKOVA ULICA 1-17 (NEPARNI), MOSLAVAČKA ULICA, PARK HRVATSKIH BRANITELJA, PILANSKI PUT, SAVSKA ULICA 0-50 (PARNI), SAVSKA ULICA 1-45 (NEPARNI), ŠIFTAROVA ULICA, ŠIRINEČKA ULICA, ŠKOLSKA ULICA, ŠPORTSKA ULICA, ULICA EDUARDA BABIĆA, ULICA KRALJA TOMISLAVA, VUKOVARSKA ULICA

 

19. Biračko mjesto broj                                              19.

IVANIĆ-GRAD - POLJANA 2

DRUŠTVENI DOM POLJANA, SAVSKA BB, IVANIĆ-GRAD

 

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 

IVANIĆ-GRAD: BARIŠCEVA ULICA, ČRETNA ULICA, DONJA POLJANA, GREGCEVA ULICA, INDUSTRIJSKA CESTA, MAJZECOVA ULICA, NOVA INDUSTRIJSKA CESTA, POPEVAČEVA ULICA, POSAVSKA ULICA, RAJSKI KUT, RAJSKI ODVOJAK, SAVSKA ULICA 52-194 (PARNI), SAVSKA ULICA 47-175 (NEPARNI), SENČIĆEVA ULICA, SVETLIČIĆEVA ULICA, ULICA BOROVA, ULICA IVE RASTIĆA, ULICA JOSIPA KRAŠA, ULICA LIPA, ULICA POLIC, VUČAKOVEČKA ULICA

 

20. Biračko mjesto broj                                              20.

IVANIĆ-GRAD - DONJI ŠARAMPOV

DRUŠTVENI DOM, MAJDEKOVA BB, DONJI ŠARAMPOV

 

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 

IVANIĆ-GRAD: CEPETARSKA ULICA, DUGA ULICA, KOSNIČARSKA ULICA, KUNEKOVA ULICA, LOVAČKA ULICA, MAJDEKOVA ULICA 20-264 (PARNI), MAJDEKOVA ULICA 19-261 (NEPARNI), NAFTAŠKA ULICA, NOVA ULICA, NOVO NASELJE, ODVOJAK KELŠINOVE ULICE, ULICA 65. BATALJUNA ZNG 0-16 (PARNI), ULICA 65. BATALJUNA ZNG 1-11 (NEPARNI), ULICA JOSIPA JAJČANA, ULICA STJEPANA KELŠINA, ULICA VRBA, VATROGASNA ULICA, ŽUTIČKA ULICA

 

21. Biračko mjesto broj                                              21.

IVANIĆ-GRAD - ŠARAMPOV GORNJI 3

SPORTSKA DVORANA ŽERAVINEC, MILKE TRNINE BB, IVANIĆ-GRAD

 

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 

IVANIĆ-GRAD: BRENCOVA ULICA, JELENGRADSKA ULICA, KOLODVORSKA ULICA, OPATINEČKA ULICA, ŠARAMPOVSKA ULICA, ULICA ANTUNA GUSTAVA MATOŠA, VULINČEVA ULICA

 

PREUZMITE DOKUMENTE: