09.09.2015.

Uređenje dvorišta crkve sv. Maksimilijana

Tijekom jučerašnjeg dana djelatnici Komunalnog centra Ivanić-Grad su, u sklopu obnove fasade i partera crkve, uređivali krošnju i zeleno raslinje.