22.04.2016.

ANKETNI UPITNIK - Perspektiva razvoja poduzetničkog inkubatora u Gradu Ivanić-Gradu

Poduzetnički inkubator namijenjen je poduzetnicima početnicima. Poduzetnik početnik je poduzetnik koji je u vrijeme podnošenja Zahtjeva za prijem u Poduzetnički inkubator upisan u odgovarajući registar najviše do 3 godine te one osobe koje nisu registrirane ali se namjeravaju registrirati u roku od jednog mjeseca od dana primitka Odluke o korištenju poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora.
Poduzetnički inkubator mogu koristiti poduzetnici koji:

 • imaju status poduzetnika početnika ili inovatora
 • imaju sjedište/prebivalište na području Zagrebačke županije
 • obavljaju sljedeće djelatnosti:
  • proizvodnja koja ne generira štetne utjecaje
  • uslužne djelatnosti vezane uz proizvodnju

Proizvodne i ICT djelatnosti imaju mogućnost ostati u Inkubatoru do pet godina uz uvjet plaćanja pune cijene najma prostora.

Uloga poduzetničkog inkubatora je podupiranje poduzetnika početnika kroz pružanje kompletne infrastrukture (povlašteni najam potpuno opremljenog radnog prostora, telefon, internet, printer, scanner, fax) i poslovnih usluga koje su neophodne poduzetnicima u početnoj fazi njihova poslovanja u cilju smanjenja troškova „hladnog pogona“ i obavljanja djelatnosti kod svih oblika samozapošljavanja. Sukladno rezultatima istraživanja, osnivanje   poduzetničkog inkubatora u Ivanić - Gradu projekt je koji bi se trebao naći na listi projekata u razdoblju do 2020. godine te za koji treba planirati financiranje kroz EU fondove u sklopu mjera  nacionalnih, regionalnih i lokanih strategija.

Nepostojanje informacija i neupućenost ispitanika o mogućnostima i potpori koju može ponuditi poduzetnički inkubator, kao mjera poticanja samozapošljavanja, te rezultati koji ukazuju da bi takva informacija mogla značajno potaknuti ili pojačati samozapošljavanje,  upućuje na važnost dodatnog informiranja i edukacije u cilju razvijanja imidža grada kao business friendly sredine i stjecanje statusa sredine koja može konkurirati kao poželjna investicijska/poduzetnička  destinacija.

 

Informativne cijene zakupa poslovnog prostora u Poduzetničkom inkubatoru*:

 • PREDINKUBACIJA                             0,00 kn/m2
 • INKUBACIJA
  • Prvih 6 mjeseci                      0,00 kn/m2
  • Drugih 6 mjeseci                    3,00 kn/m2
  • 2. godina                              6,00 kn/m2                         
  • 3. godina                              9,00 kn/m2
  • 4. godina                             12,00 kn/m2

 

* iznosi su podložni izmjenama po otvaranju poduzetničkog inkubatora

PREUZMITE DOKUMENTE: