03.08.2016.

Početak radova na novom gradskom trgu uz zgradu INA d.d.

Danas su započeli radovi na uređenju novog gradskog trg uz zgradu INA i zgradu Komunalnog centra Ivanić-Grad.

U sklopu radova predviđeno je uređenje partera koji će uključiti uvođenje novih pješačkih staza uz čiji obod se izvode i nove klupe za sjedenje te mjesto za sunčalište.

Na starim sportskim terenima se uređuje nova obloga samog terena te ugradnja restauriranih koševa sa novim tablama i obručima sa mrežicama, dok se na rukometnom terenu postavljaju novi golovi sa mrežama i novim zaštitnim mrežama iza golova.

Dispozicija sportsko-rekreacijskih sadržaja i upravnih institucija nametnula je potrebu za istovremenim povezivanjem svih sadržaja iz čega je proizašao koncept uređenja površine između dviju zgrada i povezivanje sa dva igrališta.

Cilj je osim same obnove i oblikovanja postojećih sportsko-rekreacijskih površina, urediti površinu i stvoriti prostor koji će imati potencijal za odvijanje zabavnih događanja i aktivno provođenje slobodnog vremena te druženje djece i građana uz uređen i čist okoliš.

Sredstva za projekt su osigurana iz gradskog proračuna te sufinanciranjem poduzeća INA d.d. i Zagrebačke županije.

Konačni izgled trga možete pogledati u priloženoj galeriji fotografija.