26.02.2016.

SAZIV - 23. sjednicu Odbora za statut i poslovnik

Temeljem članka 51. Statuta Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 02/14) te članka 51. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 02/14), a na osnovu ukazane potrebe

S A Z I V A M

23. SJEDNICU ODBORA ZA STATUT I POSLOVNIK

koja će se održati dana 01. siječnja 2016. godine (utorak) s početkom u 17,00 sati u prostorijama Gradske uprave, Park hrvatskih branitelja 1, Ivanić-Grad (1. kat)

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

1.    Razmatranje i usvajanje zapisnika s 23. sjednice

2.    Razmatranje prijedloga Odluke o prijenosu prava vlasništva komunalne vodne građevine Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Grada Ivanić-Grada i retencijskog bazena

3.    Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi

4.    Razmatranje prijedloga:

a)    Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića Ivanić Grad

b)   Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Ivanić Grad

5.    Razno

Mole se članovi Odbora da se sjednici odazovu, a u slučaju spriječenosti svoj nedolazak opravdaju na broj telefona 2831-362 ili 2831-360.

 

       Predsjednik Odbora

                                               Tomislav Kunovec,v.r.

PREUZMITE DOKUMENTE: