25.04.2017.

RVS Zagreb –Istok na Listi strateških projekata

Projekt „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije -  Zagreb Istok“ ukupne vrijednosti 702.189.594 kn uvršten je na Listu strateških projekata na sjednici Vladinog Povjerenstva za procjenu i utvrđivanje prijedloga strateških  projekata. Time su stvoreni preduvjeti da se ovaj projekt, koji ima za cilj osigurati priključak na javni vodoopskrbi sustav za 105.000 stanovnika istočnog dijela Zagrebačke županije, financira iz fondova EU.

Projektom RVS Zagreb Istok je obuhvaćena gradnja nove, odnosno, rekonstrukcija postojeće javne vodoopskrbne mreže i pripadajućih objekata na području Dugog Sela, Ivanić-Grada, Svetog Ivana Zeline i Vrbovcu te općina Brckovljani, Rugvica, Kloštar Ivanić, Križ, Bedenica Dubrava, Farkaševac, Grade, Preseka i Rakovec.

Projekt „RVS Zagreb Istok“ će se financirat kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija“. Iz europskih fondova bit će osigurano 481.792.172 kuna ili 68,61 posto sredstava, a iz nacionalnih izvora 220.397.419 kuna, odnosno 31,39 posto. Nacionalna komponenta će se sa po 12,55 posto financirati iz proračuna RH i proračuna Hrvatskih voda, dok će preostalih 6,28 posto ili oko 44 milijuna kuna osigurati investitor, Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. odnosno gradovi i općine uključeni u projekt te Zagrebačka županija.

Nakon što je pozitivno ocijenjena Strateška procjena utjecaja na okoliš, uskoro se očekuje predaja aplikacije projekta RVS „Zagreb-istok“ na konačno odobrenje JASPERS-u (ocjenjuje sve velike projekte koji se financiraju iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda). Istovremeno, u završnoj je fazi i izrada tender dokumentacije za odabir izvođača radova te će natječaj, očekuje se, biti raspisan sredinom godine. Početak gradnje očekuje se ujesen ove godine, a radovi će trajati do kraja 2020. godine.