14.02.2017.

POZIV NA DOSTAVU PONUDE - Za izvođenje radova na izgradnji dječjeg igrališta i uređenju pješačkih staza na lokaciji sportskog parka Zelenjak

Dokumentacija u prilogu...

PREUZMITE DOKUMENTE: