18.07.2017.

SAZIV 1. sjednice Odbora za izbor i imenovanje

Temeljem članka 50. Statuta Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik br. 02/14), te članka 22. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik br. 02/14), a na osnovu ukazane potrebe 

S A Z I V A M

1. SJEDNICU ODBORA ZA IZBOR I IMENOVANJE

 

koja će se održati dana 19.07.2017. godine (srijeda) s početkom u 7,30 sati u prostoriji za sastanke (prizemlje) Gradska vijećnica, Park hrvatskih branitelja 1.

Za sjednicu predlažem sljedeći :

Dnevni red:

  1. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zaključka o stavljanju mandata u mirovanje vijećnika Ivora Vajzovića, bacc.ing.traff. i vijećnika Denisa Tovernića, prof.,
  2. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Odluke o dopuni Odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za statut i poslovnik,
  3. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Odluke o dopuni Odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za financije i proračun,
  4. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga

a)    Odluke o prijedlogu za opoziv i izbor članova Nadzornog odbora trgovačkog društva Ivakop d.o.o.,

b)    Odluke o prijedlogu za opoziv i izbor članova Nadzornog odbora trgovačkog društva Ivaplin d.o.o.,

c)    Odluke o prijedlogu za opoziv i izbor članova Nadzornog odbora trgovačkog društva Komunalni centar Ivanić-Grad  d.o.o.,

d)    Odluke o izboru predsjednika i članova Komisije za dodjelu stipendija,

e)    Odluke o imenovanju predsjednika i članova Komisije za utvrđivanje naziva ulica i trgova,

f)     Odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za dodjelu nagrada,

g)    Odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za predstavke i pritužbe članova,

h)   Odluke o izboru predsjednika i članova Povjerenstva za poljoprivredu

i)     Odluke o izboru predsjednika i članova Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda,

j)       Odluke o izboru predsjednika i članova Povjerenstva za zaštitu okoliša,  

  1. Razno

 

Mole se članovi Odbora da se sjednici odazovu, a u slučaju spriječenosti svoj nedolazak  opravdaju na broj telefona 2831-386.

 

                                                                                              PREDSJEDNIK ODBORA:

                                                                                              Željko Brezovečki

PREUZMITE DOKUMENTE: