13.06.2017.

REZULTATI Javnog poziva za financiranje programa udruga u području poljoprivrede iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2017. godinu

Temeljem Pravilnika o  financiranju javnih potreba iz Proračuna Grada Ivanić-Grada (KLASA:022-05/16-01/77,URBROJ:238/10-02/14-16-10 od 30.12.2016.) i Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2017. godinu namijenjenih financiranju programa udruga koje obavljaju djelatnosti u području poljoprivrede (KLASA: 022-05/17-01/7, URBROJ: 238/10-02-02-03/8-17-9, od 13. veljače 2017.), Upravni odjel za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje Grada Ivanić-Grada raspisao je 28.02.2017.g. Javni poziv za financiranje programa udruga u području poljoprivrede iz proračuna Grada Ivanić-Grada za 2017. godinu. Rok za predaju prijava na ovaj Javni poziv bio je 31.03.2017.g.

Nakon provedenog postupka, Pročelnik Upravnog odjela za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje Grada Ivanić-Grada donio je, u skladu s člankom 30. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj 25/15) te člankom 29. Pravilnika o financiranju javnih potreba iz Proračuna Grada Ivanić-Grada (KLASA:022-05/16-01/77, URBROJ:238/10-02/14-16-10 od 30.12.2016.g.) Odluku o dodjeli financijskih sredstava prijaviteljima na Javni poziv čijom se javnom objavom na službenim mrežnim stranicama Grada Ivanić-Grada utvrđuju rezultati gore navedenog Javnog poziva. Konačnu odluku o raspodjeli sredstava donijeti će gradonačelnik Grada Ivanić-Grada.

PREUZMITE DOKUMENTE: