17.01.2018.

Obavijest o provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš plana gospodarenja otpadom Grada Ivanić-Grada za razdoblje 2017. – 2022.

Sukladno odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (N.N. br. 64/08), informira se javnost da je  Grad Ivanić-Grad u suradnji sa Upravnim odjelom za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije proveo postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Grada Ivanić-Grada za razdoblje 2017. – 2022. godine.

Nakon provedenog postupka, a sukladno mišljenju navedenog Odjela, kojim je utvrđeno da je postupak proveden u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša (N.N. 80/13, 153/13 i 78/15) i Uredbom o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (N.N. 3/17), donijeta je Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Grada Ivanić-Grada za razdoblje 2017. – 2022. godine.

PREUZMITE DOKUMENTE: