14.05.2018.

U Ivaniću obilježen završetak provedbe EU projekta Living Streets

10. svibnja je u Ivanić- Gradu službeno obilježen završetak provedbe EU projekta Living Streets. Grad Ivanić-Grad je još krajem 2015. godine u suradnji s partnerima aplicirao za EU potporu u programu LIFE, projektom Living Streets, a početkom 2016. godine, projekt je odobren za sufinanciranje.

Završetku projekta nazočili su i predstavnici grada- mentora, belgijskog Genta koji su izrazili zadovoljstvo njegovom provedbom u Ivanić- Gradu pri čemu su nadmašili mnogo veće sredine kao što su Torino, Rotterdam ili Bruxelles. Kako je Living streets krenuo u Belgiji, točnije u gradu Gentu.

Program je počeo u Vinariji Voštinić-Klasnić, a nastavio se razmjenom iskustava u urbanom vrtlarenju s vrtlarima na Žeravincu uz postavljanje Hotela za kukce.

Projekt je službeno završio ispred Pučkog otvorenog učilišta koncertima grupa sa makedonskim predznakom VISa Pelister, Ezerki i Superhiksa.