22.03.2019.

SAZIV 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada

Na temelju članka 63. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 02/14 i 01/18)

 

S A Z I V A M

18. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA IVANIĆ-GRADA

 

Sjednica će se održati dana 28. ožujka 2019. godine ( četvrtak ) s početkom u 15,00 sati u Spomen domu Alojz Vulinec, Beliceva 1, Ivanić-Grad.

            Za sjednicu Gradskog vijeća predlaže se sljedeći:

  

D N E V N I   R E D :

0. Aktualni sat

 

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o jednostavnoj nabavi Gradske knjižnice Ivanić-Grad

predlagatelj : Senka Kušar Bisić, ravnateljica Gradske knjižnice Ivanić-Grad

izvjestitelj: Senka Kušar Bisić, ravnateljica Gradske knjižnice Ivanić-Grad,

 

2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Visoke škole Ivanić-Grad

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj: Marko Dokmanić, tajnik Visoke škole Ivanić-Grad

 

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Ivanić-Grad

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj: Mario Biršić, viši stručni suradnik za društvene djelatnosti

 

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa potpora poljoprivredi na području Grada Ivanić-Grada za 2019. godinu

predlagatelj : Gradonačelnik

izvjestitelj :  Anita Sušac, voditeljica Odsjeka za poljoprivredu

 

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o zakupu poslovnih prostora i korištenju ostalih prostora u vlasništvu Grada Ivanić-Grada

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj: Tihana Vuković Počuč, privremena pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti

 

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Ivanić-Grada

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj: Milivoj Maršić, pročelnik Upravnog odjela za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje

 

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o osnivanju trgovačkog društva Poduzetnički centar Ivanić-Grad d.o.o.

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj: Valentin Gadža, direktor Razvojne agencije IGRA d.o.o.

 

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prigovorima na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Ivanić-Grad

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj :  Anita Sušac, voditeljica Odsjeka za poljoprivredu

 

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Ivanić-Grad

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj :  Anita Sušac, voditeljica Odsjeka za poljoprivredu

 

10. Razmatranje Izvješća i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2018. godinu

predlagatelj : Gradonačelnik

izvjestitelj :  Milivoj Maršić, pročelnik Upravnog odjela za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje

 

11. Razmatranje Polugodišnjeg izvješća o radu Gradonačelnika Grada Ivanić-Grada za razdoblje srpanj - prosinac 2018. godine i donošenje Zaključka o prihvaćanju istog

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj:    Gradonačelnik

 

12. Razno

 

Sukladno članku 73. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada moli se vijećnik koji je spriječen sudjelovati u radu sjednice da o tome obavijesti predsjednika Gradskog vijeća ili pročelnika upravnog odjela nadležnog za poslove Gradskog vijeća.


Svoj eventualni izostanak može opravdati na telefon 2831-360.

 

Javnost rada Gradskog vijeća:

Temeljem članka 91. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada rad Gradskog vijeća i njegovih tijela je javan.

Građani i najviše po tri predstavnika zainteresiranih pravnih osoba imaju pravo prisustvovati sjednicama Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela u skladu s prostornim mogućnostima Grada Ivanić-Grada.

Građani i pravne osobe dužni su pisanim putem najaviti svoju nazočnost, odnosno nazočnost svojih predstavnika na sjednici Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela najkasnije tri dana prije održavanja sjednice. U pisanoj obavijesti građani i pravne osobe dužni su navesti ime i prezime osobe koja će prisustvovati sjednici.

Predsjednik Gradskog vijeća odnosno radnog tijela može ograničiti broj građana koji žele prisustvovati sjednici zbog prostornih uvjeta i održavanja reda na sjednici s time da prioritet imaju građani koji su svoju nazočnost najavili ranije.

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

                                                                              Željko Pongrac, pravnik kriminalist

PREUZMITE DOKUMENTE: