05.03.2021.

OBAVIJEST o promjeni dijelova geodetskog elaborata rekonstrukcije postojećeg i izgradnje drugog kolosijeka pruge M103 Dugo Selo – Novska

Dana 10.03.2021. u prostorijama male sale Pučkog otvorenog učilišta u Ivanić-Gradu, Moslavačka 11,  u vremenu od 09-11 h održat će se ponovljeno javno izlaganje geodetskog elaborata za provođenje pravomoćne lokacijske dozvole (Klasa: UP/I-350-05/13-01/110, Urbroj: 531-05-1-14-62, Zagreb, 06.06.2014.), koja je postala pravomoćna s danom 14.08.2014., a čija je valjanost produljena Rješenjem o produljenju važenja lokacijske dozvole (Klasa: UP/I-350-05/16-01/000126, Urbr: 531-06-1-1-1-16-0005, Zagreb, 19. rujna 2016. godine). Ista je ispravljena Rješenjem o ispravku greške lokacijske dozvole (Klasa: UP/I-350-05/18-01/000190, Urbroj: 531-06-1-1-18-0002, Zagreb, 21.11.2018.) te je izmijenjena i dopunjena Izmjenom i dopunom lokacijske dozvole (Klasa: UP/I-350-05/18-01/000192, Urbroj: 531-06-2-1-19-0012, Zagreb, 15.07.2019., pravomoćnost: 24.09.2019.)

Uz ponovljeno javno izlaganje geodetskog elaborata održati će se i kraća prezentacija projekta dogradnje, obnove i izgradnje drugog kolosijeka te izgradnje nove dvokolosiječne pruge M103 Dugo Selo – Novska predviđenih u zoni katastarskih općina Kloštar Ivanić i Ivanić-Grad.

Ponovljenom javnom izlaganju nazočit će predstavnici Investitora (HŽ Infrastruktura d.o.o.), Projektanata (IPZ d.d.) te izrađivača geodetskih elaborata (Geodetika d.o.o.).

Nastavno na javno izlaganje geodetskih elaborata u prostorijama male sale Pučkog učilišta Ivanić-Grad, Moslavačka 11, Ivanić-Grad, dana 5.02.2020. od 9 do 11 sati, došlo je do korekcije parcelacijske linije u dijelovima katastarskih općina Kloštar Ivanić i Ivanić Grad.

Zbog pandemije COVID-19 te ograničenog broja ljudi u zatvorenim prostorijama, naglašavamo da nije potrebno prisustvovati javnom izlaganju ukoliko ste upoznati s promjenama.  Uvid u geodetski elaborat možete izvršiti i preuzimanjem elaborata u pdf formatu preko navedenih web linkova:

 

U nastavku teksta su okvirno opisane vrste promjena te katastarske čestice koje su zahvaćene istim (svakako provjeriti u preuzetoj dokumentaciji):

k.o. Ivanić Grad:

  • suženje parcelacijske linije prema željezničkoj pruzi: 125, 226/1, 226/3, 226/6, 226/10, 226/11, 226/12, 227/1, 228/2, 228/4, 229/1, 229/2, 229/3, 229/4, 229/5, 229/9, 229/10, 229/12, 639/1, 639/2, 640/1, 641/1, 642/2, 643/1, 643/2, 644/1, 646/1, 647/1, 648/1, 649/1, 649/2, 649/3, 893/1, 936/1, 942/1, 957/1, 957/2, 957/3, 957/4, 957/5, 957/6, 957/13, 4000
  • poništavanje nove parcelacijske linije (izvlaštenje se vrši prema prethodno provedenoj parcelaciji iz 2017. godine): 1781/1, 1782/1, 1783/1, 1784/1, 1785/1, 1786/1, 1787/1, 1788/1, 1789/1, 1790/1, 1791/1, 1792/1, 1793/1, 1794/1, 1795/1, 1796/1, 1797/1
  • proširenje parcelacijske linije: 891

 

k.o. Kloštar Ivanić

  • suženje parcelacijske linije prema željezničkoj pruzi: 4307/1

 

Za pojašnjenja navedenih korekcija možete se javiti telefonskim putem na broj 0923796663 ili elektronskim putem na e-mail dorian.topic@geodetika.hr.