25.10.2021.

Odluka o pokretanju postupka izrade Provedbenog programa Grada Ivanić-Grada za mandatno razdoblje 2021.-2025.

PREUZMITE DOKUMENTE: