10.06.2022.

Obavijest – Savjet mladih Grada Ivanić-Grada

Sukladno članku 9. stavku 1. Zakona o savjetima mladih (Narodne novine, broj 41/14) i članku 6. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 10/14) Gradsko vijeće Grada Ivanić-Grada je na svojoj 9. sjednici održanoj dana 24. svibnja 2022. godine donijelo Odluku o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Ivanić-Grada.

Savjet mladih Grada Ivanić-Grada čine sljedeći članovi i zamjenici članova:

Redni broj

Član

Zamjenik

1.

David Čuni

Ivor Kljak

2.

Josip Banić

Paulina Grgurić

3.

Juraj Starčić

Lovro Mikulić

4.

Lea Jurina

Magdalena Mance

5.

Leonarda Bunjevac

Sven Matkerić

6.

Luigj Curi

Marina Baković

7.

Noa Marinčić

Laurent Curi

8.

Talia Grubač

Karlo Leš

9.

Vilim Pokas

Nika Jambrek

 

PREUZMITE DOKUMENTE: